Registrace parkování / Parking registration

Znovu odeslat parkovací kartu / Resend parking info

Osoba / Person: Jméno / First name

Příjmení / Last name

Telefon / Telephone

E-mail

Parkování / Parking: Vyberte parkovací místo / Select parking place
Vůz / Car: SPZ / Registration plate number

Data / Dates: Datum příjezdu / Date of arrival

Datum odjezdu / Date of departure